loading

Missie

Superdutch is een ambitieus bureau met een grote passie voor het ontwerpen op elk schaalniveau. Zij is actief op het gebied van architectuur, interieur, en design en werkt voor particulieren, bedrijven en overheden. Bij elke opgave, staat altijd een integrale en conceptuele benadering centraal.

Om de kwaliteit van onze projecten te waarborgen en daarbij de communicatie met onze opdrachtgevers en de overige adviseurs te vergemakkelijken, werken wij al onze ontwerpen, geheel conform de BIM-methodiek (Building Information Model), volledig uit in 3D.

Voor onze opdrachtgevers kunnen wij het volledige traject verzorgen, vanaf de allereerste ontwerpschets, via het aanvragen van de benodigde vergunningen tot en met de bouwbegeleiding en oplevering.

loading

Nieuws

Bouw Villa Klein Tuintje

Curaçao | Februari 2023

Op Curaçao is men druk doende met de bouw van Villa Klein Tuintje. De ruwbouw is klaar en de afwerking is inmiddels gestart. Onlangs zijn de laatste stempels verwijderd waarmee de spectaculaire constructie - tot stand gekomen in samenwerking met KaroCon - geheel is vrijgekomen.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de elektrische installaties en worden de plafonds afgetimmerd. De oplevering staat gepland in het najaar van 2023.

loading

Projecten

loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading

Villa Klein Tuintje

Curaçao | 2023

Het is een dankbare opgave op een van de meest indrukwekkende viewpoints van Curaçao een woonhuis te mogen ontwerpen. Overweldigd door het weidse panorama dat op heldere dagen zelfs de bergketens op het vasteland van Venezuela laat zien, ontstaat het idee van een woning die sterk verweven is met het haar omringende landschap.

Om het uitzicht te midden van de weelderig begroeide omgeving veilig te stellen zijn alle verblijfsruimten subtiel boven het landschap uitgetild. Essentieel voor de hechte relatie met de omgeving is de waterpartij die als gracht voor alle op de bovenverdieping gepositioneerde verblijfsruimten doorloopt en het gebruik van een conventionele balustrade overbodig maakt. De grote overstekken beschermen de bewoners tegen de verzengende zon terwijl de oostelijke passaatwind niet aflatend vrij baan heeft en zodoende voor een aangename verkoeling zorgt.

loading
loading
loading

Renovatie Stationstunnel

Roermond | 2019
I.s.m. Stadslab Roermond

Bijzonder aan de Stationstunnel is dat deze als een soort moderne stadspoort op verschillende niveaus verbindingen aangaat. Zo vormt zij tegelijkertijd de grens tussen oud en nieuw, urbaan en suburbaan en werken en wonen. Binnen deze benadering kan de tunnel worden gedefinieerd als een autonome tussenruimte, die als een soort niemandsland geheel eigen kwaliteiten mag bezitten. Met het betreden van de tunnelbuizen kan men zich tijdens de reis tussen oost en west even geheel van de buitenwereld losmaken. Hiertoe worden de wanden en plafonds van de tunnelbuizen voorzien van een lichte basiskleur aangevuld met een abstracte voorstelling ten behoeve van de “wayfinding”.

Vanuit de kenmerkende ronde openingen wordt voornoemde compositie indirect aangelicht door een elegant dynamisch kleurenspel dat, reagerend op externe factoren als beweging, de tijd en het weer, de passant op een speelse wijze tijdens zijn of haar reis vergezelt.

Sterk in contrast met de binnenzijde van de tunnel, worden de beide monumentale façades als kenmerkende toegangen tot de “wormgaten” zoveel als mogelijk in de originele sfeer teruggebracht. Daartoe worden de originele beelden van Joep Thissen zorgvuldig gerestaureerd en op hun oorspronkelijke posities teruggeplaatst. De vermiste Gravin van Gelre wordt aan de hand van tekeningen en schetsen gereconstrueerd om na een afwezigheid van ongeveer dertig jaar weer terug te keren op haar vertrouwde plek aan de westzijde, rechts naast de Graaf.

loading
loading

Slopershoogte

Roermond | 2016

Rondom het voormalige sloopterrein nabij de Beatrixhoeve te Swalmen is een hoop gebeurd. Niet alleen is de Maasnielderbeek, die zich hier jaren door een stelsel van nauwe slootjes moest worstelen, er weer in haar volle glorie hersteld, ook het sloopterrein zelf is onderwerp geweest van een grondige herwaardering tot recreatief natuurgebied.

Interessant aan het terrein is het enorme contrast tussen de gesloten groene kamer ter hoogte van de vroegere sloperij en het zeer weidse karakter van de lager gelegen beekbedding. Precies op de grens van de beide gebieden, nog altijd duidelijk herkenbaar als aarden wal met houtopstanden en een beneden gelegen sloot, is een bijzondere rol weggelegd voor het uitkijkplatform.

Door haar smalle langgerekte verschijning vormt zij de figuurlijke springplank waarmee de bezoekers even uit de geslotenheid kunnen ontsnappen om vervolgens enkele momenten te kunnen “zweven” ver het weidse landschap waarin de Maasnielderbeek sinds kort weer mag meanderen. Gehuld in een natuurlijk gewaad van Lariks latten, onderscheidt het platform zich, met haar abstracte verschijningsvorm op een subtiele wijze van haar omgeving om net als haar grotere broer, de uitkijktoren op het Spik, passanten op het opgewaardeerde gebied te attenderen.

loading
loading
loading

Maasbaken

Roermond | 2016

De aanleg van de Cruiseterminal is met recht een eerste volwaardige stap richting herstel van de kwetsbare relatie tussen Roermond en de Maas. De terminal die plaats biedt aan twee grote cruiseschepen is door buroSTUB vormgegeven als een weids stadspark dat zowel door mensen uit als buiten Roermond snel zal worden omarmd.

Vanaf de kop van het park, vlak nabij de monding van de Schippershaven en de Maashaven, verleidt een cortenstalen torentje mensen vanaf het land en het water tot een bezoek aan het park. Eenmaal dichterbij gekomen, blijkt het zogenoemde Maasbaken middels een ingenieus systeem van trappen en bordessen tot bovenaan te beklimmen, alwaar een prachtig uitzicht wacht. Met een voetafdruk van slechts 90 bij 120 centimeter is het de slankste uitkijktoren van Nederland.

loading
loading

Spieken in het Spik

Roermond | 2015

Het Spik, een landelijk gebied iets ten oosten van de A73 en ingeklemd tussen de randen van Roermond en Asenray, herbergt verschillende interessante landschappelijke elementen waaronder de oude meanderende maasbedding, enkele antieke boerderijen en meerdere prachtige vergezichten. Omdat niet alle kenmerken vanaf het maaiveld even goed zichtbaar zijn, ontstaat binnen de gemeente Roermond de wens, vlak nabij de route van het Pieterpad, een uitkijktoren te stichten.

Om vanuit de verte passanten te verleiden tot een bezoek, onderscheidt de toren zich, gehuld in een natuurlijk gewaad van Lariks latten, met haar abstracte verschijningsvorm op een elegante wijze van haar omgeving. De open structuur van de lattenbekleding geeft de toren, geheel afhankelijk van de positie van de naderende toeschouwer, een afwisselend open en gesloten karakter.

Eenmaal dichterbij gekomen, wordt de bezoeker uitgenodigd tot een klim tijdens welke men door de strategisch geplaatste horizontale kijksleuven enkel fragmenten van de omgeving ontwaart. Pas bij bovenkomst, wordt men voor zijn inspanningen met een prachtig uitzicht beloond.

loading

Makeover Melick

Melick | 2012

Op de hoek van de Kerkstraat en de Julianalaan staat de voormalige burgemeesterswoning van Melick. Een karakteristieke woning uit 1960 die de afgelopen jaren door leegstand echter langzaam in verval is geraakt. Middels een grondige revitalisatie willen de jonge aankomende bewoners de getergde woning nieuw leven inblazen. Voor Superdutch bestaat de uitdaging voornamelijk uit het transformeren van de bestaande bijgebouwen.

Uitgangspunt is, binnen de voornoemde sterk gefragmenteerde bijgebouwen, rust te scheppen door eenheid te creëren in vorm en materiaal. De keuze voor natuurlijke en duurzame materialen is bewust. Het resultaat is een houten gedaante die op een speelse wijze binnen en buiten met elkaar laat verweven. Het aangebrachte contrast tussen hoofd- en bijgebouw heft de bestaande diffusie op zodat beide volumes aan kracht winnen.

loading
loading
loading
loading

Bushvilla's

Curaçao | 2011

De opgave betreft het ontwerpen van negen ecologische vakantieappartementen op Curaçao. Uitgangspunt is, zoveel als mogelijk, gebruik te maken van alle op het eiland aanwezige klimatologische elementen zoals de wind en de zon.

Als antwoord op het indrukwekkende panorama zijn de woningen volledig op de weidse omgeving georiënteerd. Door de woonzone van de appartementen boven de begroeiing uit te tillen, is het uitzicht blijvend gegarandeerd. Vanwege de verspringende vloeren ontstaan tussen de verscheidene functies interessante zichtrelaties die de appartementen ruimer doen lijken dan dat ze daadwerkelijk zijn.

Volledig naar wens van de tijdelijke bewoners kan de sfeer binnen het appartement door het openen of sluiten van de grote vouwschuifpuien variëren van zeer intiem gesloten tot onmiskenbaar verbonden met het landschap.

loading
loading
loading
loading

Plugin

Geldrop | 1999
I.s.m. V4 Ontwerpers

Een statige woning uit de eerste helft van de 20e eeuw, een later aangebouwde garage en de dringende behoefte aan een grote aaneengesloten woonruimte vormen binnen deze opgave de hoofdrolspelers. Inzet is boven op de bestaande garage een nieuw leefdomein te creëren zonder daarbij de esthetiek van het bestaande karakteristieke woonhuis onrecht aan te doen.

Belangrijk uitgangspunt is dat het nieuw verkregen leefvolume wel in sterke relatie staat tot het bestaande woonhuis terwijl laatstgenoemde toch volledig wordt gerespecteerd. Gezien de uitgesproken stijl en de datering van het woonhuis is gekozen voor een benadering waarbij onverholen duidelijk is dat het om een uitbreiding gaat.

De Plug-in is geboren. Het resultaat is een boven de bestaande bouwmassa uitkragende strak vormgegeven doos, die haar bewoners via een gemakkelijke trap moet verleiden de begane grond te ontstijgen om zo het aangename nieuwe leefgebied te betreden. Door het doosje geheel boven de garage uit te tillen wordt ieder conflict met het bestaande letterlijk uit de weg gegaan en krijgt de nieuweling een sterk eigen karakter binnen het geheel.

loading
loading

Kloostervilla

Roermond | 2012

De karakteristieke setting voor een nieuw te stichten appartement wordt gevormd door een negentiende-eeuws Carmelitessenklooster compleet met hoge plafonds en indrukwekkende boogpartijen. Het streven is binnen de nieuwe woonfunctie de sacrale identiteit van het oorspronkelijk gebouw te behouden. Kenmerkend voor het ontwerp is het minimalistische vormgegeven trappenhuis waar de grandeur van het oorspronkelije klooster zich openbaart in het subtiele lijnenspel waarlangs de bewoner zich richting het “firmament” beweegt. Interessant zijn de verschillende zichtlijnen en doorkijkjes die de toeschouwers doen beseffen dat zij zich op een wel heel bijzondere plaats bevinden.

loading
loading
loading
loading
loading

Villa Amalia

Utrecht | 2006

De zolderverdieping van het penthouse van een voormalig Rode Kruis hospitaal moet transformeren tot een volwaardige leefruimte inclusief een “master-bedroom” en badruimte. De uitdaging is dit programma te realiseren zonder daarbij de kenmerkende structuur van de historische kapconstructie met Philibertspanten onrecht aan te doen.

Uitgangspunt is de zolderruimte door een minimum aan ingrepen in verschillende zones in te delen. Dit alles, terwijl de ervaring van de totale ruimte moet worden gewaarborgd. De oplossing is gevonden in een los onder de spanten te plaatsen rechthoekig volume, dat de zolder op een subtiele wijze opdeelt in een slaap-, zit- en werkgedeelte. Intern voorzien van een volledig uitgeruste badruimte, biedt het omhulsel door een tweetal geïntegreerde nissen, ruim plaats aan boeken en rariteiten.

loading
loading
loading

Penthouse Admirant

Eindhoven | 2008

Ondanks het adembenemende uitzicht over de skyline van Eindhoven, ontbreekt het binnen het penthouse van een van de hoogste torens van onze Lichtstad, aan een bijpassende inrichting.

Uitgangspunt is om de verschillende gebruiksfuncties binnen de royale leefruimte middels subtiele ingrepen in de wanden en het plafond te definiëren zonder daarbij de ruimte fysiek te fragmenteren. Meest opvallend is de als loungebar vormgegeven verhoogde open keuken van waaruit de bewoners prachtig over de lichtstad kunnen uitkijken.

loading
loading
loading
loading

Andreasschool

Budel-Dorplein | 2000
I.s.m. V4 Ontwerpers
Nominatie Scholenbouwprijs 2002

De belevingswereld van de kleine toekomstige “bewoners” en de sterke lokale maatschappelijke behoefte aan een ontmoetingsplaats vormen, tegen de achtergrond van de unieke natuurrijke locatie, de uiterst fraaie uitgangspunten voor de nieuwe school. Het resultaat is een groot uitnodigend (speel)plein waarover vier klaslokalen en een contole-unit als losstaande objecten strategisch zijn uitgespreid. Een unieke combinatie van spel en onderwijs.

Vier bakstenen klasobjecten vormen elk een veilige en herkenbare thuisbasis en herbergen tevens alle secundaire functies, die in een schoolgebouw nodig zijn. Via diverse perforaties, exact gemaatvoerd op de afmetingen van de kleine “bewoners", wordt een relatie gelegd tussen de geborgenheid van het klaslokaal en de openheid van het plein.

Het vijfde object, de controle-unit, bestaande uit een podium met daaronder een deels in het maaiveld verzonken personeelsruimte en directiekamer, vervult binnen het ontwerp een centrale functie. Omdat de leerlingen er letterlijk boven de onderwijzers staan, lijkt er even een machtswisseling te hebben plaatsgevonden. Echter schijn bedriegt want overal kunnen ze onopvallend door de daadwerkelijke "machthebbers" nauwlettend in de gaten gehouden worden. Tussen de vijf objecten in, is het plein van een groot dak voorzien met de bedoeling het wispelturige Nederlandse klimaat hier buitenspel te zetten.

loading
loading

Masterclass staal

Berlage Instituut & Hollandia Kloos | 2003

Geformuleerd door mentor Bob Lang, constructeur bij ARUP, bestaat onze opgave eruit om gebruikmakend van bestaande staalproducten het vrije ontwerpen, zoals we dat van beton bijvoorbeeld al veel langer gewend zijn, nu ook met staal mogelijk te maken. Omdat bij staal vooral de verbindingen bepalend zijn, zijn we, geïnspireerd door bestaande technische hoogstandjes zoals “Rubiks Cube” en de kruiskoppeling, op zoek gegaan naar een universele dynamische koppeling, die een willekeurig aantal staven in iedere gewenste configuratie moet kunnen samenvoegen.

Het resultaat is een knoop, samengesteld uit identieke staafkoppelingen, die naar behoeven aan de knoop kunnen worden toegevoegd. Dit maakt het mogelijk ieder gewenst knooppunt op maat samen te stellen. De mogelijkheden zijn vervolgens onbegrensd. Uit een combinatie van universele knopen en lineaire staafprofielen kunnen nu, betaalbaar en eenvoudig, onregelmatige vormen verkregen worden.

Tegelijkertijd, is het vanwege het scharnierende karakter van de knoop ook mogelijk dynamische structuren samen te stellen door enkel de lengte van de staven te variëren. Als praktische toepassing hiervan kan gedacht worden aan zichzelf oprichtende structuren, die zich vanaf het grondvlak in een handomdraai tot hun eindvorm omhoog kunnen stuwen.

loading

Datespace

Felix Meritis & Dommelsch Bier | 2003

In een tijd waar de digitale wereld hard inloopt op haar analoge evenbeeld, wordt terecht de vraag gesteld welke gevolgen dit zal hebben op de aloude sociale evenementen binnen ons bestaan, zoals in dit geval het uitgaansleven. Gevraagd wordt een visie te geven over hoe het café er in de toekomst uit zou kunnen zien.

De mens is altijd al een gezelschapsdier geweest. Niet vreemd dus dat de kroeg in ons leven tot op de dag van vandaag nog altijd een belangrijke rol vervult. Een ideale gelegenheid waar we, voorzien van drank, muziek en goedgehumeurde lotgenoten, ons dagelijkse bestaan even kunnen ontvluchten.

Echter nieuwe technologieën nemen binnen onze maatschappij een steeds grotere plaats in. Complete “communes” vinden hun weg via diep in de grond en hoog in de lucht verscholen netwerken om elkaar onophoudelijk met nullen en enen te bestoken. Wat is er nu immers makkelijker dan daten vanuit je luie stoel, daarbij niet gehinderd door ruimte of tijd. Met het oog op de potentie en het unieke van deze twee naast elkaar bestaande werelden is de “DateSpace” een soort verweving van beide. Een eclecticisme van de reële en de virtuele ruimte. Een samenvoeging van de onovertroffen ambiance van de hedendaagse kroeg met de onbegrensde mogelijkheden van het toch wat anonieme klinische internet.

De “WarpBar” is een combinatie van een bar, een groot projectiescherm, enkele camera’s en een stel beamers die het mogelijk maken via het scherm per Sms met elkaar te communiceren. De “Scotty” gaat nog een klein stapje verder. Simpel gezegd komt het erop neer dat er tussen verschillende locaties een stukje ruimte kan worden uitgewisseld.

loading
loading
loading

Kustlijnen

Toerisme Recreatie Nederland | 2004

Altijd al, heeft de kust op ons mensen een buitengewone aantrekkingskracht uitgeoefend. Ieder jaar worstelen zich dan ook een kleine tien miljoen mensen via ons langzamerhand oververzadigd wegennet richting de kust. Wil men dus in de toekomst van onze kusten kunnen blijven genieten, dan zal dus op zoek moeten gaan naar alternatieve infrastructuren.

Het idee “Kustlijnen” bestaat uit een netwerk van wandelpaden, fietsroutes, paardrijpaden en een metrolijn, dat, parallel aan de Nederlandse kust, vanuit Zeeland tot helemaal aan het Waddengebied loopt. De sleutelpositie binnen het geheel, wordt ingenomen door de, deels ondergronds, deels bovengronds gelegen metrolijn. Een aansluiting op het Nederlandse sporennet ter plaatse van Middelburg, Hoek van Holland, Den Haag, Zandvoort en Den Helder maakt het mogelijk om de reis van huis naar strand volledig met het openbaar vervoer af te leggen. Echter, de verstokte automobilisten onder ons, kunnen ook op de Kustlijnen inpluggen via enkele strategisch buiten het kustgebied gelegen transferia. Eenmaal het domein van de Kustlijnen binnengetreden zijn de “Stops”, waar de diverse routes elkaar kruisen, ingericht om het overstappen tussen de verschillende routes zo optimaal mogelijk te maken. Bovendien kan men hier overnachten en van diverse faciliteiten gebruik maken. Teneinde de diversiteit te waarborgen hebben de verschillende Stops elk een eigen thema, dat passend aansluit op de locatie.

loading
loading

Rehab boerderij

Vinkel | 2011

In het landelijke gebied van het Brabantse Vinkel staat een boerderij die in de loop der jaren veel van haar karakter heeft moeten inleveren. De aankomende nieuwe bewoners hebben echter ambitieuze plannen de boerderij weer in volle glorie te herstellen waarbij deze zal moeten transformeren tot een eigentijds object waarbinnen de landelijke beleving centraal zal staan.

Het plan kenmerkt zich door de opengewerkte karakteristieke kapconstructie waardoor een hoofdruimte ontstaat die vervolgens op subtiele wijze door de verschillende woonfuncties wordt gezoneerd. Het totaalvolume blijft echter continu voelbaar door de twee lange zichtlijnen die voornoemde zones met elkaar verbinden.

loading
loading

Cultuurgeneraties

TU/e | 2001
Nominatie Archiprix 2003

Sinds het ontstaan van de moderne wetenschap bevindt de mensheid zich in een ongemakkelijke spagaat. Immers, al bijna geheel ontdaan van zijn goddelijke glans, is het opmerkelijk, dat dit gewijzigde zelfbeeld maar weinig invloed heeft gehad op de rituelen en gebruiken die ons tijdens geboorte en sterven voor de waanzin moeten behoeden. Hierdoor gefascineerd, ben ik op zoek gegaan naar nieuwe aanknopingspunten om het begin en het einde binnen onze samenleving opnieuw een rede te geven en ontstaat de gedachte een monument te ontwerpen, dat het verhaal vertelt van een levensvorm, die door een eindeloze reeks van geboorten en sterven is geëvolueerd tot het sociaal-maatschappelijke wezen van vandaag.

In materie vertaald onstaat enkele honderden meters uit de kust van Den Haag een autonoom bouwwerk dat plaats biedt aan het collectieve domein van de “Rites de Passage.” Echter, het individu ligt voortdurend op de loer. Gelijk parasieten, houden gedaantes zich met hun tengere klauwtjes immers krampachtig aan het geheel vast. Deze mechanisch aandoende creaturen, vormen ieder afzonderlijk een intieme ruimte die plaats biedt voor afscheid en verwelkoming. Hier tonen vertrekkende generaties hun kunnen en dienen nieuwe generaties zich aan. En natuurlijk bepaalt het individu hier de conventies. Zowel de inwendige sfeer als ook de relatie die hij met het collectieve zal aangaan. Uitbundig, ingetogen, gesloten of open. Hiermee is het monument waar de mens met zijn nieuwe zelfbeeld aan geboorte en sterven weer betekenis en inhoud kan geven compleet. Een plaats waar het individu, het collectief, de tijdelijkheid en de eeuwigheid elkaar kunnen ontmoeten.

loading
loading
loading
loading

Partners

IGL is een gerenommeerd landmeetkundig ingenieursbureau met een grote expertise in de modernste meettechnieken waaronder het 3D laserscannen. Sinds 2013 bundelen Superdutch en IGL hun krachten. Gebouweigenaren, projectontwikkelaars en architecten die voortvarend met hun project willen kunnen starten, krijgen nu direct de beschikking over een BIM (Building Information Model).

Eerst maakt IGL een zeer nauwkeurige laserscan van het gebouw. Vervolgens wordt deze door Superdutch geheel naar wens omgezet in een maatvast en intelligent BIM waarbij de miljarden meetpuntjes plaats maken voor herkenbare bouwkundige elementen zoals wanden, vloeren, ramen en deuren.

Met één druk op de knop, genereert het BIM elke gewenste tekening of overzicht waarmee deze direct een duidelijk inzicht geeft in de bestaande toestand van het gebouw. Vervolgens is het eenvoudig mogelijk om de toekomstige plannen in het model te verwerken en deze hier nader te onderzoeken en te toetseNn

loading

Contact

Superdutch Architectuur & Design


Thorbeckestraat 6
6042 CR Roermond

www.superdutch.nl
info@superdutch.nl
+31 6 27658628
KvK: 51848023

Copyright © Superdutch