Missie

Superdutch is een ambitieus bureau met een grote passie voor het ontwerpen op elk schaalniveau. Zij is actief op het gebied van architectuur, interieur, en design en werkt voor particulieren, bedrijven en de overheid. Bij elke opgave, staat altijd een integrale en conceptuele benadering centraal.

 

Om de kwaliteit van onze projecten te waarborgen en daarbij de communicatie met onze opdrachtgevers en de overige adviseurs te vergemakkelijken, werken wij al onze ontwerpen, geheel conform de BIM-methodiek (Building Information Model), volledig uit in 3D.

 

Voor onze opdrachtgevers kunnen wij het volledige traject verzorgen, vanaf de allereerste ontwerpschets, via het aanvragen van de benodigde vergunningen tot en met de bouwbegeleiding en oplevering.

 

Superdutch is in 2011 opgericht door Eric Brugman, architect en constructeur. Behalve zijn passie voor Superdutch, is Eric ook mede-oprichter van Stadslab Roermond.

Bouw Villa Klein Tuintje

Curaçao | December 2016

 

Op Curaçao is men druk doende met de bouw van Villa Klein Tuintje. De ruwbouw is eind 2014 gereedgekomen waarna men met de afwerking is gestart. Onlangs zijn de laatste stempels verwijderd

waarmee de spectaculaire constructie - tot stand gekomen in samenwerking met KaroCon - geheel is vrijgekomen.

 

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de elektrische installaties en worden de plafonds afgetimmerd. De oplevering staat gepland in de winter van 2017.

 

Openstelling Spieken in het Spik

Roermond | Februari 2015

 

Onlangs is de uitkijktoren Spieken in het Spik opengesteld voor publiek. De toren gebouwd in opdracht van de gemeente Roermond, maakt onderdeel uit van het plan Roermond Oost - Asenray. De toren is berekend door Verkennis Advies en gebouwd door Flora Nova.

Opening Slopershoogte

Roermond | Maart 2016

 

Op 23 maart is het uitkijkplatform Slopershoogte feestelijk geopend door gedeputeerde Patrick van der Broeck en wethouder Raja Fick-Moussaoui. Het platform is gerealiseerd in opdracht van de provincie en maakt net als de toren "Spieken in het Spik" onderdeel uit van het plan Roermond Oost - Asenray. Het platform is berekend door Verkennis Advies en gebouwd door Flora Nova.

Opening Maasbaken

Roermond | Juni 2016

 

Op 7 juni is het Maasbaken feestelijk geopend door gedeputeerde Eric Geurts en wethouder Raja Fick-Moussaoui. Het slankste uitkijktorentje van Nederland is gerealiseerd in opdracht van de gemeente Roermond en vervult binnen de Cruiseterminal een mooie rol als landmark.

Samen met collega-architecten Alexander Augustus en Peter Kortekaas heeft Eric Brugman in 2013 Stadslab Roermond opgericht, een platform voor nieuwe stedelijke opgaven. Voornaamste doelstelling is om stedelijke ontwikkelingen te agenderen en programmeren, waar traditionele structuren in de nieuwe werkelijkheid geen vat op schijnen te krijgen.

 

Vraagstukken rondom leegstand, sociale veiligheid, geleidelijke transformaties, herbestemming, tijdelijk gebruik én de veranderende rol van de overheid zijn actuele thema’s die raken aan dagelijkse realiteit van de stadsbewoner. Hier ontstaan de nieuwe actuele ruimtelijke en sociaal economische vraagstukken. Stadslab Roermond ziet het als haar taak om deze lokale opgaven op activistische wijze onder de aandacht te brengen, partijen bij elkaar te brengen en zodoende het vliegwiel in werking te zetten.

 

Op dit moment concentreert Stadslab zich op het project Veldwerk, waarbij de Roermondse Veldstraat wordt herbestemd tot een bruisend centrum voor creatieve Start-Ups.

IGL is een gerenommeerd landmeetkundig ingenieursbureau met een grote expertise in de modernste meettechnieken waaronder het 3D laserscannen. Sinds 2013 bundelen Superdutch en IGL hun krachten.

 

Gebouweigenaren, projectontwikkelaars en architecten die voortvarend met hun project willen kunnen starten, krijgen nu direct de beschikking over een BIM (Building Information Model). Eerst maakt IGL een zeer nauwkeurige laserscan van het gebouw. Vervolgens wordt deze door Superdutch geheel naar wens omgezet in een maatvast en intelligent BIM waarbij de miljarden meetpuntjes plaats maken voor herkenbare bouwkundige elementen zoals wanden, vloeren, ramen en deuren.

 

Met één druk op de knop, genereert het BIM elke gewenste tekening of overzicht waarmee deze direct een duidelijk inzicht geeft in de bestaande toestand van het gebouw. Vervolgens is het eenvoudig mogelijk om de toekomstige plannen in het model te verwerken en deze hier nader te onderzoeken en te toetsen.

Superdutch is aangesloten bij de BNA, de branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus.

 

De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving. Ruim 1200 architectenbureaus zijn verenigd in de BNA